Projects

30 years
30 years

phân phối chính thức máy tính Casio tại Việt Nam

24 years
24 years

phân phối chính thức đồng hồ Casio tại Việt Nam

20 years
20 years

bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất Động Sản

News

MEMBER COMPANY

Field of activity

DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ HỌC TẬP - VĂN PHÒNG PHẨM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Watches and fashion products

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Real estate

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Sustainable Development

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sustainable Development
BITEX GROUP mong muốn “Cung cấp những trải nghiệm đẳng cấp quốc tế thông qua các sản phẩm mang tính đột phá sáng tạo và dịch vụ chất lượng vượt trội cho thị trường Việt Nam” với “tinh thần hợp tác cùng phát triển và xây dựng mối quan hệ bền vững và đòng h
Sustainable Development
BITEX GROUP mong muốn “Cung cấp những trải nghiệm đẳng cấp quốc tế thông qua các sản phẩm mang tính đột phá sáng tạo và dịch vụ chất lượng vượt trội cho thị trường Việt Nam” với “tinh thần hợp tác cùng phát triển và xây dựng mối quan hệ bền vững và đòng h

ACHIEVEMENTS AND AWARDS

Công ty BITEX đã khẳng định thương hiệu, sức ảnh hưởng mạnh mẽ bắt đầu từ năm 1993 khi trở thành nhà phân phối độc quyền máy tính Casio tại Việt Nam.
Huân chương Lao Động Hạng Nhì (2022)

Huân chương Lao Động Hạng Nhì (2022)

Sao vàng Đất Việt (2022)

Sao vàng Đất Việt (2022)

Chứng nhận Top 100 Doanh nghiệp Bền vững năm VCCI (2022)

Chứng nhận Top 100 Doanh nghiệp Bền vững năm VCCI (2022)

Huân chương Lao Động Hạng Ba (2017)

Huân chương Lao Động Hạng Ba (2017)

Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động (2022)

Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động (2022)

Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục

Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục

Cúp Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia

Cúp Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia

NEWS - EVENTS