Bình an là công ty bất động sản thuộc Tập đoàn BITEX, hoạt động mạnh mẽ ở lĩnh vực cho thuê kho bãi và phát triển các dự án cao ốc văn phòng.