06/01/2023

Tiếp tục hành trình Đồng hành cùng giáo viên vượt khó tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Vừa qua, chương trình “Đồng hành cùng giáo viên vượt khó” do Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) tài trợ và phối hợp cùng kênh Truyền hình Nhân đạo - VTV1 tổ chức, đã tiếp tục hành trình đến huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.