Adwards

Huân chương Lao Động Hạng Nhì (2022)

Sao vàng Đất Việt (2022)

Chứng nhận Top 100 Doanh nghiệp Bền vững năm VCCI (2022)

● Cam kết về chất lượng cơ sở hạ tầng của dự án.

● Tinh thần trách nhiệm của nhân viên đối với khách hàng.

● Tinh thần lãnh đạo tốt, phù hợp với công việc.

● Kỷ luật, trung thực và tin cậy.

● Môi trường làm việc chuyên nghiệp sống động.